SEMINARI 3 - D : Es possible el diagnòstic precoç del càncer colorectal?

Abans de començar recorda que:

  1. Una rectorràgia persistent precisa un examen minuciós del còlon
  2. Els exàmens radiològics poden donar falsos negatius
  3. És convenient que les endoscòpies de còlon siguin totals
  4. Els índexs analítics i els marcadors tumorals, no exclouen un tumor maligne quan són normals
  5. L’angiodisplàsia constitueix la causa més freqüent d’hemorràgia digestiva baixa en pacients d’edat superior a 60 anys.
  6. L’exploració diagnòstica d’elecció, en els casos d’hemorràgia digestiva baixa, és la colonoscòpia, ja que ofereix a més d’una elevada rendibilitat diagnòstica la possibilitat d’una terapèutica efectiva. Ha de considerar-se l’arteriografia quan l’endoscòpia no arribi al diagnòstic
  7. El tractament endoscòpic és la primera opció terapèutica en aquesta entitat, es reserva la indicació quirúrgica per als casos que fracassa.
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAIXA.
CAUSES MÉS FREQÜENTS PER EDATS
Edat Freqüència
Nadons Diverticle de Meckel Pòlips i poliposis Colitis ulcerosa Duplicació intestinal Intussuscepció
Adolescents-joves Diverticle de Meckel Malaltia inflamatòria intestinal Pòlips i poliposis    
Adults < 60 anys Diverticulosi Malaltia inflamatòria intestinal Pòlips i poliposis Tumors Malformacions congènites arteriovenoses
Adults > 60 anys Angiodisplàsia Diverticulosi Colitis isquèmica Tumors Pòlips i poliposis

Consulta


Història clínica

Home de 29 anys que consulta perquè des de fa aproximadament tres anys, presenta un quadre de rectorràgies al final de l’evacuació o a vegades de forma independent. Va ser diagnosticat d’hemorroides internes i tractat amb injeccions esclerosants, amb bon resultat terapèutic. Fa un any van reaparèixer les pèrdues hemàtiques, que el pacient refereix eren de sang en forma de coàguls, al principi de l’evacuació. A més, últimament s’afegeixen algunes deposicions de consistència pastosa, però que no presenten veritables característiques diarreiques. Bon estat general i no pèrdua de gana. Davant la clínica de rectorràgies repetides, li van practicar una exploració radiològica del còlon mitjançant ènema opaca, que va ser interpretada com normal.


Resolt les següents 9 qüestions: (cal que les facis seguides per descarregar el PDF)

1. Resum del cas i impressió diagnòstica:

2. Discussió del cas i diagnòstic diferencial:Estàs d’acord amb el teu argument?

3. Assenyala quins dels següents has inclòs en els diagnòstics?4. Altres proves diagnòstiques que es podrien realitzar:Estàs d’acord amb el teu argument?

5. Entre les diverses proves diagnòstiques plantejades, assenyala quina de les següents has considerat:6. Diagnòstic definitiu i conclusions:

7. Comentar el tractament i alternatives terapèutiques:Estàs d’acord amb el teu argument?

8. Entre les diverses alternatives terapèutiques plantejades, assenyala quina de les següents has considerat:
9. Comentaris