Activitat 1.-ALIMENTS FUNCIONALS

Els aliments funcionals

Els aliments funcionals són aquells aliments que són elaborats no només per les seves característiques nutricionals sinó també per a complir una funció específica com pot ser el millorar la salut i reduir el risc de contreure malalties.

Analitza si les etiquetes d’aliments funcionals que es presenten a continuació compleixen la legislació (Reglamento 1924/2006 i 432/2012).

Per poder realitzar correctament l’exercici segueix els següents passos:
  1. Observa les etiquetes que et presentem a continuació, per veure-les correctament clica damunt de cada una de elles.
  2. Contesta les preguntes el més detalladament possible.
Per veure la resposta correcta clica “mostrar”
X
Nom del producte
“Barrita de cereales tostados con chocolate y leche”
Declaració/ns:
Fuente de calcio + vitamina D
El calcio y la vitamina D son necesarios para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales
Tipus de declaració:
La declaració “Fuente de calcio + vitamina D” és una declaració nutricional.

La declaració “El calcio y la vitamina D son necesarios para el mantenimiento de los huesos en condiciones normales” és una declaració de les propietats saludables.
Compleix la legislació?
Per poder declarar en l’aliment FONT DE [NOM DE LES VITAMINES] O [NOM DELS MINERALS] aquests han de representar el 15% dels valors de referència especificats per 100 g o 100 mL. Aquest aliment presenta 132% dels valors de referencia pel calci i el 94% per la vitamina D. Per tant, SI compleix la legislació.

Per poder declarar EL CALCI I LA VITAMINA D SON NECESSARIS PEL MANTENIMENT DELS OSSOS EN CONDICIONS NORMALS, l’aliment ha de ser com a mínim font de calci d’acord amb la declaració FONT DE [NOM DE LES VITAMINES] O [NOM DELS MINERALS] que figura a l’annex Reglamento (CE) nº 1924/2006.
L’etiqueta inclou:
La importància d’una dieta variada?
Si No   Si

La quantitat d’aliment i el patró de consum requerits per obtenir l’efecte beneficiós declarat?
Si No   No

Una declaració dirigida a les persones que haurien d’evitar el consum de l’aliment?
Si No   No

Una advertència adequada en relació a un risc per a la salut si es consumeixen en excés?
Si No   No
Població a qui va dirigida:
a nens
Problema que resolt:
intentar pal·liar el baix consum de calci i vitamina D que fan els nens
X
Nom del producte
“Bebida Láctea UHT con esteroles vegetales”
Declaració/ns:
Baja en grasa
Reduce el colesterol
Tipus de declaració:
La declaració “Baja en grasa” és una declaració nutricional.

La declaració “Reduce el colesterol” és una declaració de les propietats saludables.
Compleix la legislació?
El Reglamento 1924/2006 diu que es pot declarar que un aliment líquid és BAJO EN GRASA quan aquest ens aporta menys de 1,5 g de greix per 100 ml.

A l’etiqueta apareix la declaració “REDUCE EL COLESTEROL” que no apareix a la legislació 432/2012. La declaració correcta seria “LOS FITOSTEROLES AYUDAN A MENTENER LOS NIVELES NORMALES DE COLESTEROL SANGUINIO”. Segons la legislació, l’aliment també ha d’informar al consumidor de que l’efecte beneficiós s’aconsegueix amb una ingesta mínima de 0,8 g de fitosterols. Aquesta etiqueta informa de que per mantenir els nivells de colesterols normals el consumidor s’ha de prendre 1 got de beguda al dia que aporta 0,8 g d’esterols.

Per tant, NO compleix la legislació.
L’etiqueta inclou:
La importància d’una dieta variada?
Si No   Si. “Se recomienda mantener una dieta variada y equilibrada que incluya frutas y verduras, que ayude a mantener los niveles de caroteno”

La quantitat d’aliment i el patró de consum requerits per obtenir l’efecte beneficiós declarat?
Si No   Si “1 vaso (aporta 0,8 g de esteroles vegetales): ayuda a mantener los niveles de colesterol normales” i “2 vasos al día (aportan 1,6 g de esteroles vegetales) reducen el colesterol”

Una declaració dirigida a les persones que haurien d’evitar el consum de l’aliment?
Si No   Si “El producto no está destinado a las persones que no necesitan controlar su colesterolemia. Personas con medicación para reducir el colesterol, solo deben consumir el producto bajo supervisión médica. Naturcol puede no ser nutricionalmente adecuado para persones con necesidades dietéticas especiales (mujeres embarazadas y durante lactancia y niños menores de 5 años”

Una advertència adequada en relació a un risc per a la salut si es consumeixen en excés?
Si No   Si “No se recomienda el consumo diario de más de 3 g de esteroles vegetales”
Població a qui va dirigida:
a persones que necessiten controlar el colesterol.
Problema que resolt:
ajuda a mantenir el colesterol sanguini.
X
Nom del producte
“Pasta Alimenticia con Fibra”
Declaració/ns:
Alto contenido de fibra
La fibra de salvado de trigo contribuye a la aceleración del tránsito intestinal.
Tipus de declaració:
La declaració “Alto contenido de fibra” és una declaració nutricional.
La declaració “La fibra de salvado de trigo contribuye a la aceleración del tránsito intestinal” és una declaració de les propietats saludables.
Compleix la legislació?
El Reglamento 1924/2006 diu que es pot declarar que un aliment líquid és “ALTO CONTENIDO DE FIBRA” quan aquest conté com a mínim 6 g de fibra per 100 g o 3 g de fibra per 100 Kcal. En aquest cas l’aliment ens aporta 8 g de fibra per 100g. Per tant, SI compleix la legislació.

Per poder declarar “LA FIBRA DE SALVADO DE TRIGO CONTRIBUYE A LA ACELERACIÓN DEL TRÁNSITO INTESTINAL” l’aliment ha de ser com a mínim ALTO CONTENIDO DE FIBRA d’acord amb l’annex del Reglamento (CE) nº 1924/2006. A més a més, per poder portar aquesta declaració, s’informarà al consumidor de que l’efecte beneficiós s’obté amb una ingesta diària de 10 g de segó de blat. Per tant, SI compleix la legislació.
L’etiqueta inclou:
La importància d’una dieta variada?
Si No   No.

La quantitat d’aliment i el patró de consum requerits per obtenir l’efecte beneficiós declarat?
Si No   A mitges “Només ens diu quina és la quantitat de fibra necessària “el efecto beneficioso se obtiene con una ingesta diaria de 10 g de fibra de salvado de trigo”, però no diu res de la quantitat d’aliment que s’ha de consumir per obtenir l’efecte beneficiós. ”

Una declaració dirigida a les persones que haurien d’evitar el consum de l’aliment?
Si No   No

Una advertència adequada en relació a un risc per a la salut si es consumeixen en excés?
Si No   No
Població a qui va dirigida:
persones amb restrenyiment
Problema que resolt:
ajuda a accelerar el trànsit intestinal
X
Nom del producte
“Leche fermentada con azúcar”
Declaració/ns:
“El consumo diario de Actimel, que es fuente de vitamina B6, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y al normal metabolismo de la energía”

“Actimel contiene vitamina D y B6 que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario”
Tipus de declaració:
La declaració “ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y al normal metabolismo de la energía” és una declaració de les propietats saludables. La declaració “ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario” és una declaració de les propietats saludables.
Compleix la legislació?
Per poder declarar “LA VITAMINA B6 AYUDA A DISMINUIR EL CANSANCIO Y LA FATIGA, l’aliment ha de ser com a mínim font de vitamina B6 d’acord amb la declaració FONT DE [NOM DE LES VITAMINES] O [NOM DELS MINERALS] que figura a l’annex Reglamento (CE) nº 1924/2006. Aquest aliment presenta 15% dels valors de referencia per la vitamina B6.
Per poder declarar “LA VITAMINA B6 CONTRIBUYE AL METABOLISMO ENRGETICO NORMAL, l’aliment ha de ser com a mínim font de vitamina B6 d’acord amb la declaració FONT DE [NOM DE LES VITAMINES] O [NOM DELS MINERALS] que figura a l’annex Reglamento (CE) nº 1924/2006. Aquest aliment presenta 15% dels valors de referencia per la vitamina B6.
Per poder declarar “LA VITAMINA B6 y D AYUDAN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA INMUNITARIO”, l’aliment ha de ser com a mínim font de vitamina B6 i vitamina D d’acord amb la declaració FONT DE [NOM DE LES VITAMINES] O [NOM DELS MINERALS] que figura a l’annex Reglamento (CE) nº 1924/2006. Aquest aliment presenta 15% dels valors de referencia per la vitamina B6 i vitamina D.
Per tant, SI compleix la legislació.
Encara que s’ha de dir que la frase “ayuda a las defenses” pot ser enganyosa
L’etiqueta inclou:
La importància d’una dieta variada?
Si No   Si .“Danone recomienda una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable”

La quantitat d’aliment i el patró de consum requerits per obtenir l’efecte beneficiós declarat?
Si No   A mitges Indica que s’ha de consumir cada dia la beguda fermentada però no fa referència a la quantitat diària. “El consumo diario de Actimel, que es Fuente de vitamina B6 ayuda a disminuir...”

Una declaració dirigida a les persones que haurien d’evitar el consum de l’aliment?
Si No   Si “Beneficio en población que desea llegar a la cantidad diaria recomendada de vitamina B6”

Una advertència adequada en relació a un risc per a la salut si es consumeixen en excés?
Si No   No
Població a qui va dirigida:
a població immunodeprimida
Problema que resolt:
ajuda a incrementar la ingesta de vitamina B6.
X